Un village au Bénin
Slogan du site

Retejo dediĉita al la samnoma asocio kiu celas homan helpon al vilaĝoj el Benino kadre de konkretaj agadoj pri disvolviĝo ligita kun memnutraĵa kultivado, edukado, formado kaj sano.

La finkonstruita biblioteko
Artikolo publikigita je 13a septembro 2015
laste redaktita 4a oktobro 2016
de Philippe Pellicier
Presi logo imprimer

<span lang='fr'>Les enfants sont fiers de nous montrer les livres</span>La biblioteko financita de la asocio estas nun finkonstruita kaj estos inaŭgurita okaze de la rekomenciĝo de la lernojaro fine de septembro.
Domo kun necesejo estas konstruita per adoboj. Ĝi havas nur unu salonon kun bretaro, tabloj kaj seĝoj. Lernolibroj beninaj enhavantaj la beninajn lernoprogramojn estas aĉetitaj per la kolektita mono kaj aliaj legolibroj estas alportitaj el Francio. La libraro estas pliriĉigota.
Aliflanke la asocio kiel ĉiujare kolektas monon por helpi al la familioj por aĉeti lernilojn, kiuj pezas sur la jara familibuĝetoj.
Jen letero sendita de Aristide, membro de nia asocio kaj nia rekta surloka peranto :

Donaco por la lerniloj 2015-2016

Baldaŭ finiĝos la belaj ferioj kaj same bele rekomenciĝos la lernotempo. La voĉo de la infanoj de la vilaĝo Azizonkanmè miksita al mia altiĝas super la sateliton por kridanki al la membroj de la asocio « Un Village au Bénin » kaj al ĉiuj kiuj kunstrebas al la sukceso de ilia estonteco helpante per la donaco de lerniloj ; Instalinte elektran aliron por ke ili povu studi vespere ; Instalinte ankaŭ maizmuelilon por ke ili povu rapide prepari maizkaĉon, kiu estas la baza nutraĵo en la vilaĝo kaj plie konstruinte bibliotekon por la legado kaj dokumentado, veran dankegon !
Ĉi-jare la CEP taksis 100/100 al Azizonkanmé kaj ankaŭ 100%-a sukceso por tiuj, kiuj finis la jaron, ĉar du forlasis pro malsano. Ĉi-jare kvin lernantoj rajtas eniri la mezlernejon kaj du forlasis, sed oni registris ok novajn lernantojn.
Do ni havas 41 (lastjarajn)-7(akceptitajn kaj forlasintajn)=34 + 8(novuojn)=42 lernantojn.
Kiel la pasintaj jaroj la infanoj bezonas :
1- 1 skatolon da 100 folioj : 1500 f
2- 1 skatolon da 200 folioj : 2.000 f
3- kakian ŝtofon : 10.000 f
4- tornistron : 4.000 f
5- globkrajonojn nigran, bulan kaj ruĝan : 1.000 f
6- paperujon : 1.00 f
7- desegnilon : 1500 f
8- gumon 1.00 f
9- riglilon 5.00 f

10- NB : Por ĉiu infano de Azizonkanmè estas bezonata po 20.700f 42-oble kio estas sumo je 869400 fcfa (=ĉ. 1300€)
Mi ŝatus diri al vi ke la malfermo de la biblioteko okazos la tagon, kiam ni disdonos la lernilojn al la infanoj. Kaj mi ŝatus ke oni diskonigu la disdonadon kaj la malfermon de la biblioteko por aliaj sciu, ke asocio investis mono por la infanaro de la vilaĝo Azizonkanmè.
Aristide aparte dankas al vi pro via donacemo kaj ankaŭ al Philippe sen kiu nenio okazus.

Sendu vian donacon al Association "Un Village au Bénin" Chemin de la Chenat 73260 SAINT-OYEN. Si vi volas fiskan kvitancon, bonvolu precizigi tion kaj la bezonatajn informojn : nomo kaj adreso.
<span lang='fr'>La bibliothèque vue de l'extérieur</span>

bulosigno Paĝarmapo bulosigno Kontaktoj bulosigno Laŭleĝaj mencioj bulosigno skeleto bulosigno

RSS Valid XHTML 1.0 Strict

2013-2017 � Un village au Bénin - Tous droits réservés
Retejo estigita per SPIP
per la ŝablono ESCAL-V3
Versio : 3.87.17