Un village au Bénin
Slogan du site

Retejo dediĉita al la samnoma asocio kiu celas homan helpon al vilaĝoj el Benino kadre de konkretaj agadoj pri disvolviĝo ligita kun memnutraĵa kultivado, edukado, formado kaj sano.

Dankon pro la helpo al la lerneja rekomenciĝo 2014
Artikolo publikigita je 7a marto 2015
laste redaktita 29a aŭgusto 2016
de Philippe Pellicier
Presi logo imprimer

Saluton al ĉiuj la membroj aŭ nemembroj de la asocio "Un Village au Bénin" !

Kun granda plezuro, emociplene kaj ĝojkore mi anoncas al vi la realigon de la disdonado de la lernejdonacoj por la infanoj de la vilaĝo Azizonkanmè. Sabate la 18an de oktobro mi forlasis Kotonuon al mia vilaĝo por la disdonado de la donacoj de lerniloj. Alvenintan en la vilaĝo min akceptis kelkaj gepatroj kaj infanoj.

Vespere mi manĝis kaj mi endormiĝis post babilado kun unu el miaj onkloj. La postan tagon, t. e. la 19an je la 13a mi komencis la disdonadon. Ne ĉiuj infanoj ĉeestis kaj kelkaj plu estis en la preĝejo por la preĝo organizita de la pastro por le lerneja rekomenciĝo, aliaj plu feriis. Mi disdonis al la ĉeestantoj kaj lasis por la aliaj al la gepatroj.
Kiel vi emociiĝus kiam, dum la disdonado de lerniloj al la infanoj, avo de pli ol 80-jaraĝa seriozmiene petas de vi sakon kaj kakian lernejkostumon ?
Mi kaptas la okazon por skribi al vi, ke la vilaĝo dankas al vi pro ĉio, kion vi faras por ili, la lerniloj, la elektrokonekto kaj la muelilo kaj rememorigas, ke ĝi senpacienciĝas havi la tutunuan bibliotekon de la regiono.
Senfinan dankon al ĉiuj la gedonancintoj. La Plejpotenculo al vi redonu centoble !

Aristide.

bulosigno Paĝarmapo bulosigno Kontaktoj bulosigno Laŭleĝaj mencioj bulosigno skeleto bulosigno

RSS Valid XHTML 1.0 Strict

2013-2017 � Un village au Bénin - Tous droits réservés
Retejo estigita per SPIP
per la ŝablono ESCAL-V3
Versio : 3.87.17